U četvrtak, 09.05.2013. godine je održan sastanak predstavnika Mobility-ja i predstavnika opštine Bačka Palanka. Tema sastanka je bila pokretanje Projekta besplatnog ambulantnog prevoza u toj opštini. Sastanku su prisustvovali: predsednik Opštine gospodin Aleksandar Đedovac, načelnica društvene delatnosti gospođa Miroslava Šolaja i direktor Doma Zdravlja "Dr Mladen Stojanović" dr Momir Antolović koji su istakli da su ovakvi projekti od izuzetne važnosti za podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite i naglasili da je opština Bačka Palanka zainteresovana da u saradnji sa Mobility-jem pokrene Projekat i u toj opštini. Nakon sastanka održana je promocija Projekta besplatnog ambulantnog prevoza kao i vozila opremljenog za potrebe osoba sa invaliditetom, koja je propraćena lokalnim medijima.

Promocija projekta u Bačkoj Palanci

U četvrtak, 09.05.2013. godine je održan sastanak predstavnika Mobility-ja i predstavnika opštine Bačka Palanka. Tema sastanka je bila pokretanje Projekta besplatnog ambulantnog prevoza u toj opštini. Sastanku su prisustvovali: predsednik Opštine gospodin Aleksandar Đedovac, načelnica društ...
Read More