Fiat ducato

ELEKTROHIDRAULIČNA RAMPA
Omogućava korisnicima jednostavan, bezbedan i brz ulazak u putnički prostor. Rampom se daljinski upravlja; obezbeđena je sigurnosnim ogradama i sigurnosnim pojasom. Rampa automatski onemogućava operatera da vrši radnje podizanja ili spuštanja bez prethodno izvršenih bezbednosnih procedura.

BOČNA VRATA
su povezana sa pomoćnom stepenicom koja omogućava lakši ulaz i mehanička je celina sa vratima. Kao dodatna pomoć postoji i rukohvat.

PUTNIČKI PROSTOR
je klimatizovan i osvetljen. Specijalna sedišta su od tvrde memorijske pene, sa dvostranim rukohvatima i sigurnosnim pojasevima. Podesivi naslon za glavu i međunožni fiksatori omogućavaju udoban prevoz i za lica sa najvećim stepenom telesnog oštećenja. Putnički prostor je prostran i omogućava osobama u invalidskim kolicima dovoljno prostora da se kreću. Invalidska kolica se fiksiraju posebnim kaiševima koji su montažni i fiksiraju se u pod.