Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović posetila preduzeće „Mobility MGB“ Sombor (VIDEO)

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović sa svojim timom posetila je „Mobility mgb doo“ iz Sombora. Ovo preduzeće je overeni pružalac usluga socijalne zaštite za dve službe i to Pomoć u kući i Lični pratilac deteta. Osim toga u saradnji sa gradom Somborom još od 2012. godine na teritoriji grada sprovode projekat „besplatnog ambulantnog prevoza“. U okviru tog projekta Osobama sa invaliditetom, starim i osobama sa hendikepom fizičkih, psihičkih, socijalnih ili familijarnih razloga na teritoriji lokalne samouprave se omogućava besplatan prevoz za potrebe svih vidova zdravstvene zaštite, te je bliže 4000 građana koristilo ove usluge, rekao je Nebojša Gladić direktor društva „Mobility mgb doo“ iz Sombora.

 Kada je u pitanju služba pomoći u kući i lični pratilac deteta mi zapošljavamo stručne ljude sa licencama za obavljanje ovih poslova i više ne radimo samo na području Sombora već smo delatnost proširili i na opštine u okruženju pa čak i u Kragujevcu.Program pomoći u kući realizuje se blizu deset godina na teritoriji opštine Sombor i predstavlja važan segment vaninstitucionalnog oblika socijalne zaštite osoba iz ranjivih grupa. Ovakav vid usluge pojedincu koji nema potpunu fizičku ili mentalnu sposobnost za nezavisan život, omogućava da ostvari svoje pravo da se opredeli gde, u kakvom okruženju i sa kim će deliti svoj život“ istakao je Nebojša Gladić prilikom posete gradonačelnice Sombora ovom preduzeću. 

Zaposleni u društvu „Mobility mgb doo“ iz Sombora upoznali su gradonačelnicu sa kakvim se sve situacijama susreću i koji su najveći problemi osoba sa invaliditetom koji su korisnici njihovih usluga.