Konkurs: Otvoreni poziv za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja građana!

Cilj nam je da odaberemo projekte koji će doprineti poboljšanju života posebno osetljivih grupa putem realizacije različitih vidova socijalne integracije, pomoći i podrške.

Pogledajte uslove i rokove za konkurisanje u priloženim dokumentima: