Cilj nam je da odaberemo projekte koji će doprineti poboljšanju života posebno osetljivih grupa putem realizacije različitih vidova socijalne integracije, pomoći i podrške.

Pogledajte uslove i rokove za konkurisanje u priloženim dokumentima:

 

Na osnovu Odluke direktora Mobility MGB doo broj 1/2019 od dana 3.1.2019., raspisuje:

 

OTVORENI POZIV za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i podrške posebno osetljivim grupama

 

Otvoreni poziv se raspisuje u cilju odabira projekata koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanju života posebno osetljivih grupa putem realizacije različitih vidova socijalne integracije, pomoći i podrške.

 

Mobility MGB doo poseduje licence Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pružanje sledećih socijalnih usluga: pomoć u kući, lični pratilac deteta i personalna asistencija. Svoje aktivnosti realizujemo trudeći se da poboljšamo kvalitet života naših najranjivijih sugrađana. Ovim putem pozivamo udruženja građana da se pridruže našim naporima da učinimo Sombor boljim mestom za život.

 

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 1. septembra 2019. godine. Komisija koja odlučuje o projektima će se sastati kvartalno (15. aprila, 15. jula i 16. septembra). Lista odobrenih projekata će biti objavljena na sajtu www.mobility.co.rs u roku od tri dana nakon održanog sastanka komisije.

 

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koje ispunjavaju sledeće uslove:
– registrovana su u skladu sa Zakonom o udruženjima (Službeni glasnik RS, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakon)
– imaju sedište na teritoriji Grada Sombora,
– direktno su odgovorna za pripremu i realizaciju projekta,
– korisnici projekta imaju prebivalište na teritoriji Grada Sombora.

 

Udruženje ima pravo da aplicira sa više od jednog projektnog predloga. Trajanje projekta je od 3 do 12 meseci.

 

Kriterijumi za ocenu prijavljenih projekata su:
– postojanje jasne povezanosti ciljeva i aktivnosti
– ostvarljivost i merljivost planiranih rezultata
– očekivani rezultati u pogledu poboljšanja kvaliteta života korisnika
– usaglašenost budžeta sa aktivnostima
– održivost postignutih rezultata na duži rok.

 

U okviru Otvorenog poziva se neće finansirati:
– pojedinci (putovanja, studije, učešće na konferencijama i sl.)
– projekti usmereni na stvaranje prihoda – istraživački projekti (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.)
– aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa – organizacije koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje.
– informisanje, treninzi, seminari ili umrežavanje
– štampanje časopisa, knjiga i postavljanje web sajta. Predlog projekta dostaviti elektronskim putem na adresu: office@mobility.co.rs U polju subject upisati: za Otvoreni poziv.

 

Prijava se sastoji od:
– Predlog projekta (Obrazac 1)
– Plan aktivnosti (Obrazac 2)
– Budžet projekta (Obrazac 3)
– Potvrda o upisu u APR (skenirana)
– Statut udruženja

 

Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.