Misija, vizija, ciljevi

Vizija i misija

“MOBILITY MGB DOO” iz Sombora, ulica Zlatne grede br. 3 je društvo koje u okviru svog poslovanja promoviše “Projekat besplatnog ambulantnog prevoza”. Projekat ima za cilj ustupanje na besplatno korišćenje vozila opremljenih za potrebe prevoza osoba sa ograničenim motoričkim sposobnostima, lokalnoj samoupravi, udruženjima građana i pravnim licima.

U okviru Projekta postiže se stimulacija društvenih aktivnosti lokalnih preduzetnika i privrede u celini, kako bi se pružila realna podrška NVO sektoru i udruženjima građana za pomoć osobama sa ograničenim motoričkim sposobnostima. Time postižemo da svi građani bez obzira na psiho, socijalnu i motoričku disfunkciju imaju iste uslove zdravstvene zaštite. Korišćenje Projekta za sva lica je besplatno.

Ciljevi i zadatak projekta

Ciljevi Projekta
Osobama sa invaliditetom, starim i osobama sa hendikepom fizičkih,psihičkih, socijalnih ili familijarnih razloga na teritoriji lokalnih samouprava se omogućava besplatan prevoz za potrebe svih vidova zdravstvene zaštite, što predstavlja ekonomsku olakšicu i doprinos unapređenja života osoba koje imaju takvu potrebu,
Privredni subjekti koji koriste uslugu reklame i time promovišu i unapređuju svoju delatnost (zakupci),
Korisniku Projekta – gradu, opštini, kome se omogućava sprovođenje aktivnosti na teritoriji lokalne samouprave u cilju pružanja pomoći kategoriji lica-lica sa invaliditetom, starim i osobama sa hendikepom fizičkih,psihičkih, socijalnih ili familijarnih razloga, kojima će se realizacijom ovog projekta umnogome olakšati pružanje pravovremene i adekvatne zdravstvene zaštite,

Lica korisnici: opština, javne ustanove, preduzeća ili udruženja koja imaju kao institucionalni cilj društvenu solidarnost koja podstiče pomoć ili zaštitu lica sa invaliditetom, starih, invalida i svih onih koji trebaju pomoć zbog njihovih fizičkih, psihičkih, ekonomskih, socijalnih ili porodičnih uslova, kojima se ustupa na korišćenje vozilo koje je predmet ovog Projekta.