PET terapija

Mobility Mgb Doo u saradnji sa centrom Prijateljska šapa iz Novog Sada organizovao je radionicu sa terapeutskim psom Larom. Radionica, prva u nizu, obuhvatila je decu koja svoje poteškoće u razvoju savladavaju uz pomoć ličnih pratilaca, a nakon uspešne radionice i zainteresovanosti roditelja dece sa smetnjama, odlučili smo da uslugu Lični pratilac dece sa smetnjama unapredimo upravo ovakvim tretmanima.

Terapija uz pomoć pasa je alternativni oblik terapije koji je usmeren na poboljšanje terapijskih postupaka u koje su uključena deca sa smetnjama u razvoju ili osobe sa invaliditetom. Lara je prvi terapeutski pas u Srbij i od posebne je pomoći za decu sa smetnjama. Kod dece sa smetnjama, terapeutski tim sa Larom, posebnu pažnju posvećuje socijalnoj interakciji, kao i vežbama koncentracije, strpljenja i pravilnog izvođenja datih aktivnosti. U radionicama i tretmanima koriste različite didaktičke materijale koje biraju u skladu sa potrebama deteta i aktivnosti koje se izvode. Osim toga, kroz tretmane sa Larom deca koja su imala strah od pasa uspela su da ga savladaju, te da nauče kako da brinu o psu i da prihvataju potrebe drugih bića.

Nakon Sombora, PET terapija realizovana je i u gradu Subotica, gde smo takođe povereni pružalac usluge Lični pratilac deteta.