Poziv na akreditovanu obuku

U sredu, 8. maja 2019. godine, u Somboru, će se održati akreditovana obuka pod nazivom „Primena skale za procenu funkcionalne sposobnosti korisnika i određivanje potrebnog stepena podrškeˮ. Obuka je namenjena stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite i akreditovana je u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu.

 

Nakon uspešno realizovane obuke i provere stečenog znanja polaznici će ostvariti 15 aktivnih bodova i biti osposobljeni da:

 razumeju povezanost koncepata funkcionalne sposobnosti i kvaliteta života korisnika.
 shvate značaj primene skala kao mernih instrumenata u socijalnoj zaštiti.
 upotrebljavaju Skalu za procenu funkcionalne sposobnosti korisnika i određivanje potrebnog stepena podrške kako bi određivali potreban intenzitet podrške i prioritete u pružanju usluga u odnosu na procenjenu funkcionalnost, kao i kako bi formulisali individualne planove usluga i odredili metode i tehnike evaluacije u odnosu na planirane ishode.

 

Treneri su prof. dr Miroslav Brkić i Sandra Perić.

 

Obuka počinje u 10.00 časova, na adresi Beogradska 31., Mesna zajednica Mlake, Sombor.

 

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte organizatora putem mejla office@mobility.co.rs ili kontakt osobu Daliborku Batrnek Antonić putem telefona 064 / 26 86 755.