Sajam zapošljavanja 20.04.2018. Sombor

Sajam zapošljavanja 20.04.2018. Sombor

Помоћ у кући
Програм Помоћ у кући реализује се близу десет година на територији општине Сомбор и представља важан сегмент ванинституционалног облика социјалне заштите особа из рањивих група. Овакав вид услуге појединцу који нема потпуну физичку и/или менталну способност за независан живот, омогућава да оствари своје право да се определи где, у каквом окружењу, и са ким ће делити свој живот.

Коме је програм намењен?
Право на услугу имају стара, изнемогла и хронично оболела лица, која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом или болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке, а породична подршка притом није расположива или није довољна. Иако су до сада у програму најбројнији били корисници из категорије старих, важно је нагласити да право на услугу имају лица из свих узрасних категорија.

Ко пружа подршку и које облике услуга корисник може да очекује?
У сврху реализације програма ангажована су лица лиценцирана за пружање услуге Помоћи у кући. Програмом су обухваћене следеће услуге:

– Помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака.

– Помоћ у одржавању личне и хигијене стана и дворишта, укључујући по потреби: помоћ при облачењу, и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству.

– Помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева.

– Помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, укључујући по потреби: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контаката и укључивање корисника у пригодне културне активности у локалној заједници, старање о плаћању ел. енергије, телефона, комуналија и сл.

– Посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречењу стана и других услуга.

– Набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе; санирање и негу мањих повреда; контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.);

Како можете да постанете корисник?
Лица која остварују право на услугу најпре треба да преузму формулар захтева за добијање услуге, који се заједно са прикупљеном документацијом предаје служби у Центру за социјални рад. Након тога, потенцијалног корисника посетиће одговорно лице из Центра и извршити интервју и процену. Центар за социјални рад у складу са информацијама о приходима лица које је поднело захтев и налаза процене доноси правоснажно решење, након чега је могуће склапање уговора о реализацији услуге између корисника и пружаоца услуге.

Пружање услуге Помоћ у кући у 2018.години град Сомбор поверио је агенцији Mobility, чије је седиште у центру града, у улици Златне греде бр.3. Заинтересовани грађани информације о програму могу добити лично, али и путем телефонског позива
на број 025 / 462 620.

1.Kome je usluga ličnog pratioca dostupna?
Sve aktivnosti u skladu su sa svrhom usluge lični pratilac deteta sa smetnjama u razvoju uključenog u obrazovni sistem sastoje se od aktivnosti koje unapređuju kvalitet života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri poboljšao kvalitet života. Kroz uslugu lični pratilac deteta korisnici u svom okruženju, i uz potrebni nadzor, zadovoljavaju potrebe, unapređuju svoje obrazovanje sa ciljem postizanja što većeg nivoa samostastalnosti. Stručni radnik na početku korišćenja usluge prima korisnika odnosno roditelja, staratelja, zakonskog zastupnika, i upoznaje ih sa uslugom, uslovima i pravilima korišćenja usluge, aktivnostima, korisnikovim pravima, i sl . Primena opisane procedure je obavezna i primenjuje se bez izuzetka. Usluga lični pratilac ostvaruje se kroz programske aktvnosti kojima se, u skladu sa procenom potreba korisnika, obezbeđuje očuvanje i razvijanje njegovog potencijala.

2.Koje poslove obavlja lični pratilac?

1) pomoć kod kuće u oblačenju, održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, pranje zuba), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora i sl.), pripremu knjiga i opreme za vrtić odnosno školu;

2) pomoć u zajednici, što uključuje:
pomoć u korišćenju gradskog prevoza (ulazak i izlazak iz sredstava prevoza, kupovina karte i sl.)
pomoć u kretanju (orijentacija u prostoru ukoliko je dete sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala i sl.)
odlazak na igrališta odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji i sl.), uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servise podrške.

Ovaj posao obavlja 1 lični pratilac.
Lični pratilac NIJE pedagoški asistent (lice koje je zaduženo da detetu pomaže u savladavanju svih aktivnosti koje su vezane za nastavni proces)

Lični pratilac jeste deo školskog sistema, može biti prisutan na nastavi i može biti angažovan u školskom timu za IOP (individualni obrazovni program)

3.Koji su osnovni ciljevi obrazovanja i vaspitanja?
pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog
deteta, učenika i odraslog, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima

Sledi somborski Sajam zapošljavanja
Poziv poslodavcima i nezaposlenima da učestvuju na tradicionalnoj prolećnoj priredbi NSZ.
Pozivaju se svi poslodavci koji imaju potrebe za zapošljavanjem da prijave svoje učešće na sajmu. Sve usluge su potpuno besplatne i za poslodavce i za tražioce zaposlenja. Prijave za sajam se mogu dostaviti do najkasnije do 17. aprila – piše u pozivu domaćina iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Nadležni, ovim putem, preporučuju nezaposlenim licima da se pre dolaska na sajam uključe u radionice za aktivno traženje posla kako bi se što bolje predstavili poslodavcima na predstojećem događaju. Sajam zapošljavanja biće organizovan u petak, 20. aprila. Kompletan događaj biće upriličen u sali Sokolskog doma (Venac Petra Bojovića 11) u periodu od 11 do 13 časova. Detaljne informacije o Sajmu mogu se dobiti od savetnica za zapošljavanje Gordana Strilić Stjelja (025/464-024) ili Gordane Predojević (025/464-022 ili 064/802-8479).